you can find this page online at www.vormgevinginhout.nl/index.html
skip to content

Vormgeving in Hout, de plek waar houtbewerkers de vormgeving in hout onder de aandacht brengen en het gebruik van duurzame en milieuvriendelijke afwerking promoten.

Bestelformulier HOE JE HOUT HOUT HOUDT
--------------------------------------------------------------------

Ja, ik bestel het boekje HOE JE HOUT HOUT HOUDT, bescherming, verzorging, verfraaiing.

1 exemplaar voor € 9,- (incl verzendkosten binnen Nederland) of € 16,- voor twee. Het bedrag zal ik storten op rekening NL98trio0784933332 (triodosbank) tnv Stichting Vormgeving in Hout , Postbus 107 , 6970 AC Brummen .

Buiten Nederland, maar binnen Europa zijn de kosten voor een exemplaar € 10,- (incl verzenden) ibannummer is: NL98trio0784933332 , biccode is: trionl2U

Voor grotere aantallen kunt u contact opnemen met boek@vormgevinginhout.nl

Zodra de betaling binnen is, ontvang ik HOE JE HOUT HOUT HOUDT thuis.

Naam, voorletters:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Email adres:
Aantal:
 

Graag alle vakken invullen.

-----------------------------------------------------------------


back to top